Investind ast&¦259;zi &¦238;n educa&¦355;ia copiilor vom avea &¦238;n viitor oameni de n&¦259;dejde.  Numeroase studii arat&¦259; c&¦259; un copil care a fost bine educat &¦238;n perioada pre&¦351;colar&¦259; are rezultate   intelectuale superioare: reu&¦351;esc s&¦259; citeasc&¦259; mai repede; m&¦259;re&¦351;te &¦238;ncrederea &¦238;n sine, dar &¦351;i   dorin&¦355;a de a experimenta noi descoperiri.  Comunicarea dintre oameni este foarte important&¦259;, limbile str&¦259;ine realizeaz&¦259; acel pod nu numai   de la persoan&¦259; la persoan&¦259;, dar &¦351;i pentru a men&¦355;ine vii memorii, pove&¦351;ti, tradi&¦355;ii. &¦206;nv&¦259;&¦355;area unei   limbi str&¦259;ine poate fi o oportunitate, a c&¦259;rei valoare va cre&¦351;te peste ani pentru &¦238;ntreaga familie.   Procesul de &¦238;nva&¦355;are a limbii trebuie adaptat nevoilor &¦351;i aspira&¦355;iilor copilului. &¦206;ncep&¦226;nd de timpuriu   posibilit&¦259;&¦355;iile sunt larg deschise.  Rezultate foarte bune au fost ob&¦355;inute de copiii care au fost educa&¦355;i &¦238;n Gr&¦259;dini&¦355;a cu Program Prelungit   Nr. 28 din Ploiesti, va asteptam cu drag s&¦259; aduce&¦355;i copiii la noi &¦238;n gr&¦259;dini&¦355;&¦259;!  Gradinita cu Program Prelungit Nr. 28 - Ploiesti Gamma Educational - 2017 Toate drepturile rezervate    Revista Gradinitei    ZIUA   Portilor Deschise